Dzieje Beradza

0234

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na ziemiach wokół Beradza pochodzą z czasów końca neolitu i początków epoki brązu. Znaleziska archeologiczne z tego czasu określa się Kulturą Pucharów Dzwonowatych (KPD).
Kultura Pucharów Dzwonowatych odegrała pomimo niezbyt intensywnego osadnictwa istotną rolę w przemianach kulturowych, które wyznaczyły zmierzch starej i początek nowej epoki. Pojawienie się ludności związanej z KPD przypadło na lata 2300 – 2000 p. n. e.

1001

Najnowsze badania radiowęglowe datują początek osadnictwa na ziemi sandomierskiej na rok 3790 ± 40 p. n. e.

1372
1915

yuuy yf uyfu uf