Kultura pucharów dzwonowatych

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na ziemiach wokół Beradza pochodzą z czasów końca neolitu i początków epoki brązu. Znaleziska archeologiczne z tego czasu określa się Kulturą Pucharów Dzwonowatych (KPD).

Naczynia pochodzące ze znalezisk w Beradzu charakteryzują się unikalnymi zdobieniami (po prawej stronie na rysunku 4. 7.)

Kultura Pucharów Dzwonowatych  na lessach małopolskich, zdaniem wielu badaczy, odegrała – pomimo swego niezbyt intensywnego osadnictwa – istotną rolę w przemianach kulturowych, które wyznaczyły zmierzch starej i początek nowej epoki.

Najnowsze badania radiowęglowe datują początek osadnictwa na ziemi sandomierskiej na rok 3790 ± 40 p. n. e.

Natomiast pojawienie się ludności związanej z KPD przypadło na lata 2300 – 2000 p. n. e.

 

Źródła:

Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, 1998
PL ISSN 0081-3834

Kategorie: Beradz,Historia

Tagi: ,,

Komentarze nieaktywne