Nielegalne wysypiska śmieci

Problem nielegalnych wysypisk śmieci nie dotyczy tylko Beradza, czy innych miejscowości gminy Klimontów, to problem całej Polski. Jednak niektóre gminy traktują ten problem priorytetowo, usuwając nielegalne wysypiska, prowadząc kampanie informacyjne i ścigając sprawców. Inne ograniczają się do stwierdzenia faktu, że taki problem istnieje potwierdzając brak troski o środowisko i obraz okolicy. Brak akcji edukacyjnych w tym zakresie powoduje utrwalenie problemu.

Szczególnego znaczenia nabiera dbanie o środowisko w terenie gdzie występują braki wód głębinowych, a woda doprowadzana do gospodarstw wodociągiem pochodzi z ujęć powierzchniowych tak jak to ma miejsce w gminie Klimontów i gminach sąsiednich. Wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z nielegalnych wysypisk szybko i bez przeszkód skażają ujęcia wody pitnej i studnie w okolicznych gospodarstwach.

Nielegalne wysypiska we wsi Beradz

 • Wąwóz w centrum wsi na przeciwko remizy. Prawdopodobnie największe i najstarsze nielegalne wysypisko
 • Wysypisko przy drodze powiatowej Beradz – Pokrzywianka
 • Wysypisko w lesie przy drodze Beradz – Góry Pechowskie. Wyjątkowo bulwersujące ze względu na bliskie sąsiedztwo cmentarzy i mogił wojennych z czasów pierwszej wojny światowej (Bitwa pod Konarami). Wysypisko zamiast być zlikwidowane, a miejsce zabezpieczone przed ponownym zaśmiecaniem jest maskowane i zasypywane skoszoną trawą.

Zagrożenia

Dla środowiska:

 • chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,
 • chemiczne i mikrobiologiczne skażenie gleb sąsiadujących z dzikim wysypiskiem,
 • zanieczyszczenie gleb i wód metalami ciężkimi głównie przez odpady niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami farb, lakierów, oleju samochodowego, lekami, środkami ochrony roślin),
 • zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi m.in. siarkowodorem i metanem, który w zetknięciu z powietrzem może powodować samozapłony,
 • wysokie zagrożenie pożarowe,
 • niszczenie walorów estetycznych krajobrazu i niszczenie bioróżnorodności,

Dla człowieka:

 • zagrożenie epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów,
 • zagrożenie rozpowszechniania się drobnoustrojów poprzez nadmierny rozwój owadów, gryzoni i ptaków,
 • emisja nieprzyjemnego odoru z gnijących substancji organicznych,

Dla zwierząt:

 • leśne zwierzęta traktują napotkane odpady jako pożywienie. Szczególnie niebezpieczne są zjadane przez nich kawałki plastikowej folii, które powodują zaburzenia przewodu pokarmowego, często kończące się śmiercią zwierzęcia,
 • dla ptaków niebezpieczne są kawałki sznurków z tworzyw sztucznych, które wykorzystywane są jako budulec gniazd. Nitki tworzące sznurek wpijają się mocno w skórę piskląt i często blokują dopływ krwi do kończyn, co powoduje zakażenia oraz często kończy się okaleczeniem lub śmiercią młodych.

Kary i odpowiedzialność terytorialna

Za likwidację „dzikich” wysypisk odpowiadają gminy. Przepisami regulującymi postępowanie w tym zakresie są: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawa o Odpadach, które nakładają na posiadaczy i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość. W przypadku, w którym wójt lub burmistrz stwierdzi składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym jest zobligowany do zastosowania środka nadzorczego w postaci decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Gdy nielegalne wysypisko znajduje się na terenie komunalnym i nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za powstanie danego „dzikiego wysypiska”, musi ono zostać usunięte na zlecenie i koszt Urzędu Gminy. Natomiast gdy znajduje się ono na terenie prywatnym nakaz usunięcia otrzymuje właściciel lub zarządca terenu a egzekucją obowiązku jego usunięcia zajmie się Straż Miejska lub policja.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego art. 183 § 1. Kto wbrew przepisom składuje (…) odpady (…) w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

oraz § 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 (…) działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czas rozkładu odpadów:

 • chusteczki papierowe – 3 miesiące
 • ogryzek z jabłka – 6 miesięcy
 • niedopałek papierosa – 1,5 roku, a substancje trujące zawarte w papierosie 5 lat
 • guma do żucia – 5 lat
 • metalowa puszka – 10 lat
 • odzież skórzana – 30-50 lat
 • kubek styropianowy – 50 lat
 • gumowa opona – 50 – 80 lat
 • worki foliowe od – 100- 200 lat
 • plastikowe torebki – 300 lat
 • plastikowa butelka – 500 lat
 • pieluszki jednorazowe – 500 lat
 • puszka aluminiowa nawet – 1000 lat
 • szklana butelka – 4000 lat a może nawet nigdy…

 

Źródła:
http://www.zzonowydwor.pl/31_dlaczego_nalezy_z_nimi_walczyc_.html

Kategorie: Aktualności,Ekologia

Tagi: ,,

Zostaw odpowiedź